TJENESTER

Øytank Shipping - Trygg og effektiv transport

  • Frakt av drivstoff og smørolje til fartøy og oppdrettsanlegg.

  • Frakt av marint råstoff.

  • Brønnbåttjenester.

  • Frakt av spillolje og spillvann.

  • Tømming av bunkers fra fartøy og industri.

  • Salg av drivstoff til fartøy og oppdrett.

  • Salg av Fuchs smøremidler for industri- og marine bruksområder.

  • Salg av vaskemiddel og rustfjerning.

  • Salg av Fuchs kjemiprodukter.