TANKTRANSPORT

Vår spesialitet er bunkring og øvrig transport av oljeprodukter. Vi frakter marint restråstoff og oppdrettsfisk trygt og effektivt. Tømming av bunkers og slam fra fartøyer og industri er også oppdrag vi tar på oss. Vi selger drivstoff, smøremidler, kjemiprodukter og andre relaterte produkter til hovedsakelig fartøy og oppdrettsanlegg.

Øytank Shipping AS har høyt servicenivå og stor fleksibilitet kombinert med gode priser.
 

Vårt kontor er åpent fra 08.00 til 16.00, men kan nås på vakttelefon 70 18 10 00 hele døgnet.